Tra cứu dữ liệu
Tên đề tài
Mã số
Cơ quan chủ trì
Lĩnh vực đề tài
Loại hình
Năm thực hiện

Mã số:
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Văn Cần
Cơ quan chủ trì: Viện Địa chất và Môi trường
Lĩnh vực đề tài: Khoa học nông nghiệp
Loại hình: Chương trình - quy trình, Năm thực hiện: 2004

Mã số: Nghiệm thu tháng 12/2005.
Chủ nhiệm đề tài: CN Bùi Xuân.
Cơ quan chủ trì: Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Nẵng
Lĩnh vực đề tài: Khoa học xã hội
Loại hình: Nghiên cứu khoa học - phát triển, Năm thực hiện: 2004

Mã số: Nghiệm thu tháng 12/2005.
Chủ nhiệm đề tài: Đại tá Bùi Chí Loan.
Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng
Lĩnh vực đề tài: Khoa học xã hội
Loại hình: Nghiên cứu khoa học - phát triển, Năm thực hiện: 2005

Mã số: Nghiệm thu năm 2004
Chủ nhiệm đề tài: Tiến sĩ Võ Duy Khương
Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính TP ĐN
Lĩnh vực đề tài: Khoa học tự nhiên
Loại hình: Chương trình - quy trình, Năm thực hiện: 2003

Mã số: Nghiệm thu tháng 12/2006
Chủ nhiệm đề tài: TS. Vương Nam Đàn
Cơ quan chủ trì: Phân viện Bảo hộ lao động và Bảo vệ môi trường Miền Trung – Tây Nguyên
Lĩnh vực đề tài: Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Loại hình: Chương trình - quy trình, Năm thực hiện: 2005

Mã số: Nghiệm thu tháng 6/2005
Chủ nhiệm đề tài: TS Phùng Chí Sỹ
Cơ quan chủ trì: Phân viện Nhiệt đới Môi trường Quân sự TPHCM
Lĩnh vực đề tài: Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Loại hình: Chương trình - quy trình, Năm thực hiện: 2005

Mã số: Nghiệm thu tháng 12/2006
Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Thanh Hải Tùng
Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Lĩnh vực đề tài: Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Loại hình: Sản xuất thử - thử nghiệm, Năm thực hiện: 2005

Mã số: Tháng 3/2006
Chủ nhiệm đề tài: KS Phan Đình Phương
Cơ quan chủ trì: Công ty TNHH Sáng chế Công nghệ An Sinh
Lĩnh vực đề tài: Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Loại hình: Sản xuất thử - thử nghiệm, Năm thực hiện: 2005

Mã số: Nghiệm thu tháng 7/2005
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Huỳnh Văn Hoa
Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục – Đào tạo Thành phố Đà Nẵng
Lĩnh vực đề tài: Khoa học xã hội
Loại hình: Nghiên cứu khoa học - phát triển, Năm thực hiện: 2003

Mã số:
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Phạm Hảo
Cơ quan chủ trì: Học viện chính trị khu vực III
Lĩnh vực đề tài: Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Loại hình: Chương trình - quy trình, Năm thực hiện: 2004

Mã số: Nghiệm thu tháng 8/2005
Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Quang Tuyến
Cơ quan chủ trì: Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng
Lĩnh vực đề tài: Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Loại hình: Chương trình - quy trình, Năm thực hiện: 2004

Mã số: Nghiệm thu tháng 12/2005.
Chủ nhiệm đề tài: CN Lê Văn Tam.
Cơ quan chủ trì: Công an thành phố Đà Nẵng
Lĩnh vực đề tài: Khoa học xã hội
Loại hình: Chương trình - quy trình, Năm thực hiện: 2004

Mã số: 10
Chủ nhiệm đề tài: CN Lê Văn Tam.
Cơ quan chủ trì: Công an thành phố Đà Nẵng
Lĩnh vực đề tài: Khoa học nhân văn
Loại hình: Nghiên cứu phát triển, Năm thực hiện: 2004

Mã số: 5
Chủ nhiệm đề tài: KS. Phạm Kim Sơn
Cơ quan chủ trì: Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đà Nẵng
Lĩnh vực đề tài: Khoa học xã hội
Loại hình: Nghiên cứu khoa học - phát triển, Năm thực hiện: 2003

Mã số: 6
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS.KTS Phạm Đình Việt
Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Lĩnh vực đề tài: Khoa học xã hội
Loại hình: Chương trình - quy trình, Năm thực hiện: 2004

Mã số: 7
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Huỳnh Vạn Thắng
Cơ quan chủ trì: Chi cục Thuỷ lợi và Phòng chống lụt bão TP. Đà Nẵng
Lĩnh vực đề tài: Khoa học xã hội
Loại hình: Chương trình - quy trình, Năm thực hiện: 2004

Mã số: 3
Chủ nhiệm đề tài: KS. Đỗ Thiện Hải
Cơ quan chủ trì: Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thành phố Đà Nẵng
Lĩnh vực đề tài: Khoa học nông nghiệp
Loại hình: Sản xuất thử - thử nghiệm, Năm thực hiện: 2003

Mã số: 2
Chủ nhiệm đề tài: TS Đinh Thị Phương Anh
Cơ quan chủ trì: Hội Bảo vệ Thiên nhiên môi trường Đà Nẵng
Lĩnh vực đề tài: Khoa học tự nhiên
Loại hình: Nghiên cứu khoa học - phát triển, Năm thực hiện: 2005

Mã số: 8
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Ngô Thị Thanh Nhung
Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục – Đào tạo TP ĐN
Lĩnh vực đề tài: Khoa học nhân văn
Loại hình: Nghiên cứu phát triển, Năm thực hiện: 2004

Mã số: 9
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Ngô Quang Vinh
Cơ quan chủ trì: Sở Ngoại vụ TP ĐN
Lĩnh vực đề tài: Khoa học nhân văn
Loại hình: Nghiên cứu phát triển, Năm thực hiện: 2004

[1]  [2]  
 
 
Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: số 91/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 27 tháng 4 năm 2010
Trưởng ban biên tập: Võ Duy Khương, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố
Trụ sở cơ quan: Trung tâm Tin học Công báo Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: 31 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại: (84 511) 3826338, Fax (84 511) 3821286
Ghi rõ nguồn Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng hoặc www.danang.gov.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.