Tra cứu dữ liệu
Tên đề tài
Mã số
Cơ quan chủ trì
Lĩnh vực đề tài
Loại hình
Năm thực hiện

Mã số:
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Văn Cần
Cơ quan chủ trì: Viện Địa chất và Môi trường
Lĩnh vực đề tài: Khoa học nông nghiệp
Loại hình: Chương trình - quy trình, Năm thực hiện: 2004

Mã số: Nghiệm thu tháng 12/2005.
Chủ nhiệm đề tài: CN Bùi Xuân.
Cơ quan chủ trì: Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Nẵng
Lĩnh vực đề tài: Khoa học xã hội
Loại hình: Nghiên cứu khoa học - phát triển, Năm thực hiện: 2004

Mã số: Nghiệm thu tháng 12/2005.
Chủ nhiệm đề tài: Đại tá Bùi Chí Loan.
Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng
Lĩnh vực đề tài: Khoa học xã hội
Loại hình: Nghiên cứu khoa học - phát triển, Năm thực hiện: 2005

Mã số: Nghiệm thu năm 2004
Chủ nhiệm đề tài: Tiến sĩ Võ Duy Khương
Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính TP ĐN
Lĩnh vực đề tài: Khoa học tự nhiên
Loại hình: Chương trình - quy trình, Năm thực hiện: 2003

Mã số: Nghiệm thu tháng 12/2006
Chủ nhiệm đề tài: TS. Vương Nam Đàn
Cơ quan chủ trì: Phân viện Bảo hộ lao động và Bảo vệ môi trường Miền Trung – Tây Nguyên
Lĩnh vực đề tài: Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Loại hình: Chương trình - quy trình, Năm thực hiện: 2005

Mã số: Nghiệm thu tháng 6/2005
Chủ nhiệm đề tài: TS Phùng Chí Sỹ
Cơ quan chủ trì: Phân viện Nhiệt đới Môi trường Quân sự TPHCM
Lĩnh vực đề tài: Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Loại hình: Chương trình - quy trình, Năm thực hiện: 2005

Mã số: Nghiệm thu tháng 12/2006
Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Thanh Hải Tùng
Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Lĩnh vực đề tài: Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Loại hình: Sản xuất thử - thử nghiệm, Năm thực hiện: 2005

Mã số: Tháng 3/2006
Chủ nhiệm đề tài: KS Phan Đình Phương
Cơ quan chủ trì: Công ty TNHH Sáng chế Công nghệ An Sinh
Lĩnh vực đề tài: Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Loại hình: Sản xuất thử - thử nghiệm, Năm thực hiện: 2005

Mã số: Nghiệm thu tháng 7/2005
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Huỳnh Văn Hoa
Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục – Đào tạo Thành phố Đà Nẵng
Lĩnh vực đề tài: Khoa học xã hội
Loại hình: Nghiên cứu khoa học - phát triển, Năm thực hiện: 2003

Mã số:
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Phạm Hảo
Cơ quan chủ trì: Học viện chính trị khu vực III
Lĩnh vực đề tài: Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Loại hình: Chương trình - quy trình, Năm thực hiện: 2004

Mã số: Nghiệm thu tháng 8/2005
Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Quang Tuyến
Cơ quan chủ trì: Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng
Lĩnh vực đề tài: Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Loại hình: Chương trình - quy trình, Năm thực hiện: 2004

Mã số: Nghiệm thu tháng 12/2005.
Chủ nhiệm đề tài: CN Lê Văn Tam.
Cơ quan chủ trì: Công an thành phố Đà Nẵng
Lĩnh vực đề tài: Khoa học xã hội
Loại hình: Chương trình - quy trình, Năm thực hiện: 2004

Mã số: 10
Chủ nhiệm đề tài: CN Lê Văn Tam.
Cơ quan chủ trì: Công an thành phố Đà Nẵng
Lĩnh vực đề tài: Khoa học nhân văn
Loại hình: Nghiên cứu phát triển, Năm thực hiện: 2004

Mã số: 5
Chủ nhiệm đề tài: KS. Phạm Kim Sơn
Cơ quan chủ trì: Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đà Nẵng
Lĩnh vực đề tài: Khoa học xã hội
Loại hình: Nghiên cứu khoa học - phát triển, Năm thực hiện: 2003

Mã số: 6
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS.KTS Phạm Đình Việt
Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Lĩnh vực đề tài: Khoa học xã hội
Loại hình: Chương trình - quy trình, Năm thực hiện: 2004

Mã số: 7
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Huỳnh Vạn Thắng
Cơ quan chủ trì: Chi cục Thuỷ lợi và Phòng chống lụt bão TP. Đà Nẵng
Lĩnh vực đề tài: Khoa học xã hội
Loại hình: Chương trình - quy trình, Năm thực hiện: 2004

Mã số: 3
Chủ nhiệm đề tài: KS. Đỗ Thiện Hải
Cơ quan chủ trì: Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thành phố Đà Nẵng
Lĩnh vực đề tài: Khoa học nông nghiệp
Loại hình: Sản xuất thử - thử nghiệm, Năm thực hiện: 2003

Mã số: 2
Chủ nhiệm đề tài: TS Đinh Thị Phương Anh
Cơ quan chủ trì: Hội Bảo vệ Thiên nhiên môi trường Đà Nẵng
Lĩnh vực đề tài: Khoa học tự nhiên
Loại hình: Nghiên cứu khoa học - phát triển, Năm thực hiện: 2005

Mã số: 8
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Ngô Thị Thanh Nhung
Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục – Đào tạo TP ĐN
Lĩnh vực đề tài: Khoa học nhân văn
Loại hình: Nghiên cứu phát triển, Năm thực hiện: 2004

Mã số: 9
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Ngô Quang Vinh
Cơ quan chủ trì: Sở Ngoại vụ TP ĐN
Lĩnh vực đề tài: Khoa học nhân văn
Loại hình: Nghiên cứu phát triển, Năm thực hiện: 2004

[1]  [2]  
 
 
Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: số 91/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 27 tháng 4 năm 2010
Trưởng ban biên tập: Võ Duy Khương, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố
Trụ sở cơ quan: Trung tâm Tin học Công báo Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: 31 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại: (84 511) 3826338, Fax (84 511) 3821286
Ghi rõ nguồn Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng hoặc www.danang.gov.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
 
Bản quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Giấy phép: số 91/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 27 tháng 4 năm 2010
Trưởng ban biên tập: Võ Duy Khương, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố
Trụ sở cơ quan: Trung tâm Tin học Công báo Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: 31 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Email: toasoan@danang.gov.vn
Điện thoại: (84 511) 3826338, Fax (84 511) 3821286
Ghi rõ nguồn Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng hoặc www.danang.gov.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.